Harmonogram roku

29 sierpnia 2019 r.  9.30

Konferencja organizacyjna

2 września 2019 r.

9.00 - klasy 1 i 2

10.30 - klasy 5,6,8

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych - uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego :

2 września 2019 r.  - 10 stycznia 2020 r.

I semestr

27 stycznia 2020 r. -  26 czerwca 2020 r.

II semestr

3 września 2019 r.

17.00- zebranie z Dyrekcją

17.45 - zebranie z wychowawcami

Zebranie z rodzicami

10 września 2019 r.

Konferencja

10 września 2019 r.

Zebranie Rady Rodziców - 1/2 przedstawicieli z każdej klasy

27 września 2019 r.

Ślubowanie uczniów klas I

14 października 2019 r.

Apel z okazji Dnia Nauczyciela

31 października 2019 r.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go maja

08 listopada 2019 r.

Apel - Dzień Niepodległości

12 grudnia 2019 r.

17.00- zebranie

18.00 - konsultacje

Wystawienie zagrożeń - poinformowanie rodziców / opiekunów

Wystawienie ocen proponowanych

Zebranie z rodzicami  / Konsultacje  – oceny przewidywane - przekazanie  kartek z ocenami

20 grudnia 2019 r.

Szkolna Wigilia

23 grudnia 2019 r. - 03 stycznia

2019r. (2,3 styczeń - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - dyżury nauczycieli w świetlicy)

Zimowa przerwa świąteczna

7 stycznia 2020 r.

Wystawienie ocen

13 stycznia –26 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe

26 marca 2020 r.17.30 - 19.00

Konsultacje

marzec / kwiecień

Dzień Otwarty

21 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

22 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

23 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

9 – 11 marca 2020 r.

Rekolekcje

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 maja 2020 r.

Zebrania z rodzicami – oceny przewidywane

19 maja 2020 r. 17.00 / 18.00

Zagrożenia ndst -  Konsultacje

10 czerwca 2020 r.

Oceny proponowane - kartki z ocenami

19 czerwca 2020 r.

Wystawienie ocen  - kartki z ocenami

22 czerwca 2020 r.

Konferencja Klasyfikacyjna

24 czerwca 2020 r.

Konferencja Plenarna

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych Uroczystość zakończenie roku szkolnego

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Ferie letnie

Ostatnio zmieniany sobota, 22 luty 2020 19:12

Partnerzy

Partner

Partner

 Partner

Partner

Partner

Patronat Medialny

Patronat Medialny

 

Sponsorzy

 

Sponsor techniczny

Sponsor techniczny

Sponsor techniczny

  

 

Sponsor techniczny