Działania szkoły

DOTACJE NA ZAKUP KSIĄŻEK

Dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa otrzymaliśmy w 2020 roku dotacje na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej! 

Więcej informacji na temat programu pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

 

ZIELONA PRACOWNIA

W roku szkolnym 2018/2019 zgłosiliśmy naszą szkołę do 5 edycji konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Zielona Pracownia. Zostaliśmy jedną z 3 szkół rudzkich, która wygrała konkurs.

Przedmiotem Konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2019” jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 % kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7500 zł.

Celem konkursu „Zielona Pracownia’2019” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 zł.

Nasi uczniowie m.in. dzięki Zielonej Pracowni uczęszczają na koło nauk przyrodniczych. Zapraszamy na blog:
 
 
AKTYWNA TABLICA
 
W roku szkolnym 2017/ 2018 aplikowaliśmy o wsparcie w ramach rządowego programu Aktywna Tablica  rozwijającego  szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych . Nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie i dzięki wsparciu finansowemu zakupiliśmy 3 tablice interaktywne, z których na bieżąco korzystają uczniowie i nauczyciele. W bieżącym roku szkolnym bardzo intensywnie szkolimy się z zakresu korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnej i rozwijajmy w tej sferze kompetencje uczniów.
 
 
GAZETKA SZKOLNA
 
Nasi uczniowie redagują gazetkę szkolną. Poniżej znajdują się linki do dotychczasowych numerów:
 

https://joom.ag/WVJC - czerwiec 2020
https://joom.ag/Uj3C - maj 2020
https://joom.ag/qXaC - kwiecień 2020
https://joom.ag/0FXC - marzec 2020
 
 
Ostatnio zmieniany środa, 22 lipiec 2020 18:45

Partnerzy

Partner

Partner

 Partner

Partner

Partner

Patronat Medialny

Patronat Medialny

 

Sponsorzy

 

Sponsor techniczny

Sponsor techniczny

Sponsor techniczny

  

 

Sponsor techniczny