Zielona Pracownia

W roku szkolnym 2018/2019 zgłosiliśmy naszą szkołę do 5 edycji konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Zielona Pracownia. Zostaliśmy jedną z 3 szkół rudzkich, która wygrała konkurs.
 

Przedmiotem Konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2019” jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 % kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7500 zł.

 

Celem konkursu „Zielona Pracownia’2019” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 zł.

 
 
Nasi uczniowie m.in. dzięki Zielonej Pracowni uczęszczają na koło nauk przyrodniczych. Zapraszamy na blog:
 
 
Materiał wideo o otwarciu naszej Zielonej Pracowni:

Galeria

Partnerzy

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Patronat Medialny

Patronat Medialny

 

Sponsorzy

Sponsor techniczny

Sponsor techniczny