Do góry

Regulaminy i procedury

Procedura usprawiedliwiania godzin nieobecnych oraz zwolnień ucznia
Procedura postępowania w razie wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
Procedura postępowania w sytuacji dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego
Zasady poruszania się w czasie wycieczki
regulamin korzystania z transportu szkolnego
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ŁAMANIA STATUTU W PUNKCIE : SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW
Procedura - przemieszczania się na obiekty sportowe
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW
PROCEDURA ZWIĘKSZAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W BYDYNKU SZKOŁY ORAZ NA OBIEKTACH SPORTOWYCH
Procedura w razie wystąpienia czynu karalnego
Procedura rozpoznawania mozliwosci psychofizycznych
PROCEDURA DOTYCZĄCA OGÓLNYCH ZASAD ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W SZKOLE i POZA BUDYNKIEM SZKOŁY
Wewnętrzna procedura organizacji pracy w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego - wrzesień 2020.pdf
 
 
Powered by Phoca Download

Partnerzy

Partnerzy / Sponsorzy