Rodzice uczniów SMS

Wykaz podmiotów wykonujących w Rudzie Śląskiej działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych - POBIERZ

 

 

 

 Wszystkich rodziców zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą zdrowego odżywiania dzieci.

Partnerzy

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Patronat Medialny

Patronat Medialny

 

Sponsorzy

Sponsor techniczny

Sponsor techniczny