Reklama, Sponsoring

SMS Ruda Śląska nawiąże współpracę zarówno z osobami fizycznymi jak i firmami w zakresie sponsoringu finansowego i rzeczowego.

Co oferujemy w zamian za pomoc:

Sponsoring sportowy jest skutecznym nośnikiem promocji przedsiębiorstw i osób. Sponsorom wspierającym działalność naszego Klubu oferujemy usługi barterowe takie jak: umieszczenie informacji o sponsorze na naszej ogólnodostępnej stronie internetowej, umieszczenie logo sponsora na plakatach, banerach, gadżetach i strojach sportowców, a także w hali podczas spotkań ligi miejskiej. Relacje ze imprez organizowanych przez Stowarzyszenie na bieżąco relacjonuje lokalna prasa – „dodatek Dziennika Zachodnieg”, „Wiadomości Rudzkie” oraz lokalna telewizja SFERA TV, która patronuje naszym poczynaniom.

Kto i jak rozporządza darowanymi środkami:

Wszystkimi środkami finansowymi jak i rzeczowymi rozporządza Zarząd Stowarzyszenia Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska. Pieniądze przeznaczane są wyłącznie na cele statutowe Klubu, głównie na: – dofinansowanie wyjazdów młodych sportowców na obozy szkoleniowe – wyjazdy zawodników na imprezy sportowe – zakup reprezentacyjnych strojów sportowych – opłaty z tytułu udziału w rozgrywkach i turniejach. Każda z sekcji działających w ramach Stowarzyszenia posiada swoje subkonto w celu przejrzystości dysponowania środkami przekazanymi przez sponsorów. Każdego z naszych darczyńców chcemy dowartościować indywidualną Umową dlatego też wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny w celu przedstawienia możliwości promocyjno – reklamowej SMS Ruda Śląska.

W celach reklamowych prosimy o kontakt: 504 197 289

Partnerzy

Partner

Partner

Partner

 

Partner

Patronat Medialny

 

Patronat Medialny

 

 

Sponsorzy

 

Sponsor techniczny

Sponsor techniczny

Sponsor techniczny

  

 

Sponsor techniczny