Przekaż nam 1,5% podatku!   KRS 0000001693 - w rubryce cel szczegółowy - należy wpisać Szkoła SMS
Dziennik elektroniczny
Przekaż nam 1,5% podatku!
KRS 0000001693 - w rubryce cel szczegółowy - należy wpisać Szkoła SMS
Dziennik elektroniczny

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W szkole działa pedagog oraz psycholog szkolny.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Staramy się rozpoznawać i zaspokajać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne naszych podopiecznych oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci. Uczniowie SMS Ruda Śląska mogą liczyć na wsparcie specjalistów: psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, logopedy, terapeuty, surdopedagoga, rewalidanta.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być również udzielana rodzicom uczniów oraz nauczycielom. Wówczas polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom/uczniom.

Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do pobrania w załączniku.

Godziny pracy gabinetu psychologiczno-pedagogicznego:

PSYCHOLOG mgr Alicja Boroń-Łabęcka PEDAGOG SZKOLNY mgr Anna Lorek PEDAGOG SPECJALNY mgr Angelika Nowak
Poniedziałek 6:50 – 8:50 6:45 – 8:00 8:45 – 9:50
Wtorek 12:00 – 16:30  – 9:40 – 10:45 11:30 – 13:35
Środa 6:50 – 13:50 10:35 – 12:35 7:55 – 11:50
Czwartek 7:35 – 10:45 8:45 – 11:50 14:30 – 15:45 / 15:20 – 16:35 (co 2 tygodnie)
Piątek 6:50 – 10:20
6:45 – 8:45
10:35 – 11:35
6:45 – 8:00
 PSYCHOLOG
mgr Alicja Boroń-Łabęcka
Poniedziałek
Wtorek12:00 – 16:30
Środa6:50 – 13:50
Czwartek
Piątek6:50 – 10:20
PEDAGOG SZKOLNY mgr Anna Lorek
Poniedziałek 6:50 – 8:50
Wtorek  –
Środa 10:35 – 12:35
Czwartek 7:35 – 10:45
Piątek 6:45 – 8:45 10:35 – 11:35
 PEDAGOG SPECJALNY
mgr Angelika Nowak
Poniedziałek

6:45 – 8:00

8:45 – 9:50

Wtorek

9:40 – 10:45

11:30 – 13:35

Środa7:55 – 11:50
Czwartek

8:45 – 11:50

14:30 – 15:45 / 15:20 – 16:35

(co 2 tygodnie)

Piątek6:45 – 8:00

Pobierz wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

Partnerzy

Ruszyły nabory na rok szkolny 2024/2025!

Skip to content