Przekaż nam 1,5% podatku!   KRS 0000001693 - w rubryce cel szczegółowy - należy wpisać Szkoła SMS
Dziennik elektroniczny
Przekaż nam 1,5% podatku!
KRS 0000001693 - w rubryce cel szczegółowy - należy wpisać Szkoła SMS
Dziennik elektroniczny

O szkole

SMS RUDA ŚLĄSKA – tutaj połączysz sportową pasję z edukacją na najwyższym poziomie!!!

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej powstała w 2015 roku jako jedyna w mieście szkoła mistrzostwa sportowego. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Wrzosowej 12.

Szczegółowe kierunki działalności stowarzyszenia określa Statut Stowarzyszenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska

Zgodnie z Artykułem 6 Statutu Stowarzyszenia Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej główne cele działalności stowarzyszenia to:

 1. Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
 2. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży i dzieci.
 3. Prowadzenie szkolenia sportowego w dyscyplinach sportowych – zwanych dalej sekcjami sportowymi, w formie treningów, obozów sportowych i innych form szkolenia oraz uczestnictwa w turniejach i zawodach sportowych.
 4. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.
 5. Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 6. Propagowanie, rozwój i wspieranie sportu rodzinnego.
 7. Realizacja programów profilaktycznych.
 8. Promocja Miasta Ruda Śląska.
 9. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, grup społecznych i instytucji pozarządowych w działaniach skierowanych na popularyzację postaw obywatelskich i proekologicznych obywateli, czynną ochronę zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz środowiska naturalnego.
 10. Skupienie we wspólnym działaniu osób, którym bliskie są sprawy ochrony przyrody i środowiska naturalnego w szerokim pojęciu.
 11. Pobudzenie mieszkańców Rudy Śląskiej do aktywnego uczestniczenia w działaniach zmierzających do poznawania i skutecznej ochrony prawnej oraz fizycznej zasobów przyrody w mieście Ruda Śląska oraz uczestniczenia w szerokim froncie podobnych działań na rzecz przyrody i środowiska naturalnego Śląska i Polski.
 12. Inicjowanie, wspomaganie i promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną, historyczną i ekologiczną miasta Rudy Śląskiej, regionu i kraju, w tym wspomaganie i promowanie osiągnięć lokalnych twórców oraz środowisk artystycznych, związanych z działalnością obywatelską, proekologiczną i ochroną środowiska naturalnego oraz kultywowaniem miejscowych i regionalnych tradycji.
 13. Wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, związanych z kulturą, tradycją, historią i ekologią miasta, regionu i kraju.
 14. Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez propagowanie wzorców aktywnego, zdrowego, proekologicznego stylu życia, zachęcanie do aktywnego wypoczynku wśród przyrody oraz rozwijanie zamiłowania do turystyki lokalnej i regionalnej.
 15. Podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli.
 16. Popieranie, integracja i promocja organizacji pozarządowych.
 17. Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej.
 18. Wspieranie działań aktywizujących osoby i grupy dotknięte i zagrożone wykluczeniem społecznym.
 19. Integracja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 20. Tworzenie i wspieranie partnerstw lokalnych.
 21. Animowanie współpracy organizacji pozarządowych.
 22. Animowanie współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami biznesu.
 23. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kultu religijnego oraz na rzecz rozwoju lokalnego.
 24. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska.
 25. Rozwój ekonomii społecznej.
 26. Promocja inicjatyw społecznych, postaw obywatelskich, modelowych praktyk z zakresu polityki społecznej, edukacji itd.
 27. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o potencjał społeczny, kulturowy, krajoznawczy itp.
 28. Rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze społeczeństwa obywatelskiego.
Stoły do ping-ponga na korytarzach

Nowa era edukacji sportowej w Rudzie Śląskiej

Najważniejszą działalnością stowarzyszenia pozostaje jednak prowadzenie pierwszej w mieście Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Misją szkoły jest dostrzeganie indywidualnych potrzeb uczniów, wsparcie ich we wszechstronnych rozwoju oraz zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego. Jako szkoła mistrzostwa sportowego chcemy wyedukować szczęśliwego ucznia – sportowca, który będzie znał swoją wartość, potrafił pokonywać trudności oraz charakteryzował się szacunkiem i empatią dla innych.

W pierwszym roku swojej działalności szkoła mieściła się w Rudzie Śląskiej – Orzegowie przy ulicy Królowej Jadwigi. Została wówczas otwarta tylko jedna klasa – 1 gimnazjum, która liczyła osiemnastu uczniów i w ramach szkolenia sportowego realizowała program piłki nożnej.

Rozwój szkoły sportowej: Nowy budynek i dyscypliny

Nowym początkiem okazał się rok szkolny 2018/2019. Ze względu na powiększającą się z roku na rok liczbę uczniów, szkoła została przeniesiona do większego budynku w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy księdza Ludwika Tunkla 147a. Budynek świetnie nadaje się na cele szkolne – mieszkańcy doskonale pamiętają, że wcześniej mieściła się tutaj m.in. zasadnicza górnicza szkoła zawodowa oraz oddział Akademii Górniczo – Hutniczej. Na dwóch kondygnacjach nasi uczniowie maja do dyspozycji ponad 1000 metrów kwadratowych: 9 świetnie wyposażonych sal lekcyjnych, bibliotekę, a także świetlicę ze stołówką.

Również w roku szkolnym 2018/2019 dzięki współpracy z KPKS „Halemba” Ruda Śląska została uruchomiona w naszej szkole druga dyscyplina – akrobatyka sportowa. Po raz pierwszy także w historii szkoły do grona uczniów naszej szkoły dołączyły dziewczynki. Kolejnym krokiem w rozwoju okazał się rok szkolny 2021/2022. Wówczas to podjęliśmy współpracę z klubem UKS Manta i rozszerzyliśmy naszą działalność o kolejną dyscyplinę – pływanie.

Pracownia historyczna
E-Sport nasza e-pracownia

Szkoła w Rudzie rozwija infrastrukturę sportową i e-sport

W każdej dziedzinie sportowej mamy wspaniałych uczniów, którzy odnoszą sukcesy na różnych szczeblach: miejskim, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Nasi absolwenci bardzo często kontynuują przygodę ze sportem, co daje nam wiele radości i satysfakcji.

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej stale się rozwija. W 2023 roku udało nam się pozyskać fundusze na wybudowanie nowego, nowoczesnego boiska przy szkole, a także na stworzenie profesjonalnej pracowni do e-sportu. To także następny kierunek naszej działalności. We wrześniu 2024 po raz pierwszy zostanie uruchomiona klasa e-sportowa, gdzie przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe.

Zapraszamy do jedynej w mieście Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej

To tutaj połączysz sportową pasję z edukacją na najwyższym poziomie!!!

Partnerzy

Sponsorzy

Ruszyły nabory na rok szkolny 2024/2025!

Skip to content